مراقبت های حین بارداری و زایمان

مراقبت های حین بارداری و زایمان

شرایط مادر باید قبل، حین و بعد از زایمان مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلی در سلامتی خود و جنین ایجاد نشود.انواع مختلف مراقبت ها شامل آزمایشات، معاینه ها، بررسی ها و … در طی بارداری جهت بررسی شرایط کلی مادر و جنین انجام می شود. برخی از این اقدامات شامل:

  • مراجعه فوری جهت تشخیص به موقع بارداری
  • مراجعه در زمانهای تعیین شده جهت مراقبتهای معمول ( بارداری نرمال حدود 40 هفته است، مادر باید 20 هفته اول 2 بار و در 20 هفته دوم 6 بار به پزشک خود مراجعه کند.)

          (*لازم به ذکر است که بر اساس شرایط مادر و جنین ممکن است این تعداد تغییر کند)

  • انجام تستهای غربالگری ناهنجاریهای جنینی دربارداری
  • انجام آزمایشات روتین بارداری وسونوگرافی دربارداری
  • مصرف فولیک اسید تا پایان بارداری
  • و …

اهمیت مراقبتهای پس از زایمان

عفونت، خونریزی، فشار خون و … از جمله مشکلاتی است که بعد از زایمان برای مادران ممکن است به وجود بیاید. به همین علت مراجعه بعد از زایمان باعث کاهش خطر ناشی از این موارد می شود.
دفعات مراقبت پس از زایمان:

  • مراقبت اول:  3  روز اول
  • مراقبت دوم:  10 تا 15 روز اول
  • مراقبت سوم:  42 تا 60 روز پس از زایمان
  • تعداد ملاقات با پزشک بر اساس شرایط مادر ممکن است متفاوت باشد.

Call Now Button